Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých (Bysterec)

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých (Brezovec)

Gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

Hematológia a transfuziológia

Vnútorné lekárstvo