Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých (Bysterec)
(od 16.05.2023 prevádzkuje nový poskytovateľ ZS KAMED s.r.o.)

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých (Brezovec)

Gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

Hematológia a transfuziológia

Vnútorné lekárstvo